orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Hatósági nyilvántartás

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, országos szakmai intézetek), megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei és járási népegészségügyi intézetei által vezetett (jogszabállyal rendszeresített) hatósági nyilvántartások

2016.07.19. Nyomtatás
Twitter

 Sor-
szám

 Nyilvántartás
tárgya

Nyilvántartást
vezető hatóság

Nyilvántartás vezetését előíró
jogszabály, joghely 

A nyilvántartás
adattartalma

 Közérdekű

 Személyes

1.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiákra kiadott engedélyek

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdés

 X

 

2.

A nem államközi, illetve kormányközi megállapodás alapján történő humán szerv, szövet külföldre és/vagy Magyarországra szállítására vonatkozó szerződések 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1997. évi CLIV. Törvény
243. § (7) bekezdés

X

 X

3.

 Meghatározott egészségügyi szakképesítéssel rendelkező (működési nyilvántartásban nem szereplő) személyek részére kiadott ideiglenes tevékenységi engedélyek

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1997. évi CLIV. Törvény
110. § (11) bekezdés

 X

 X

4.

Egészségügyi szolgáltatók, az általuk végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2/2004. (XI.17.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés

 X

 X

5.

ÁNTSZ és megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv keretén kívül működő (tanácsadó) Családvédelmi Szolgálatnál foglalkoztatott, főiskolai végzettségű, szakirányú tanfolyamot végzett védőnők

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 232/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdés

X

X

6.

Háziorvosi működtetési jogra (praxisjog) vonatkozó engedélyek

Országos Alapellátási Intézet (OALI)

313/2011. (XII.23.) Korm. r. 12.§

 

X

7.

 Gyógyhelyek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

8.

Gyógyfürdő-és klímagyógyintézetek,

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

9.

Magyarországon kitermelt, elismert természetes ásványvizek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

10.

Gyógyvizek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

11.

Gyógyiszapok és egyéb természetes gyógytényezők

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

X

 

12.

Külföldről behozott és forgalomba hozatalra engedélyezett palackozott gyógyvizek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

X

 

13.

Gyártott vagy importált biocid termék (méregfelügyeleti  nyilvántartás )

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 30. § (4 ) bekezdés

X

 

14.

Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények  (Terméknyilvántartás)

Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

2000. évi XXV. Törvény 23. §
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 8.§

X

 

15.

Ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyek, valamint a bekövetkezett rendkívüli események

Országos „ Frédéric Joliot – Curie”  Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet

16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 27. §

X

 

16.

Szövet- és szervátültetésekkel kapcsolatban tett tiltakozó nyilatkozatok

OKBI
Országos Transzplantációs Nyilvántartás

18/1998. (XII.27.) EüM rendelet 8-9. §

 X

 X

17.

Forgalomba hozatalra engedélyezett irtószerek

Országos Epidemiológiai Központ

3/1969. (V.16.) EüM. rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a 2009. július 1. előtt indult eljárások tekintetében

X

 

18.

Veleszületett fejlődési rendellenességben szenvedő újszülött vagy csecsemő 

OEFI, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

1997. évi XLVII. Törvény 16.§

X

X

19.

Lakossági célzott és népegészségügyi szűrővizsgálatok, illetve ezek keretében észlelt daganatos eredetű megbetegedésekre vonatkozó eü és személyazonosító adatok

OTH, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

1997. évi XLVII. törvény 16/A.§

 

X

20.

Országos szinten bejelentett fertőző betegek egészségügyi adatai

járási népegészségügyi intézet, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, Országos Epidemiológiai Központ

63/1997.(XII.21.) NM rendelet 8.§ (1) (2) bekezdés

X

X

21.

Védőoltáshoz felhasznált oltóanyag 

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 16.§ (2) bekezdés

X

 

22.

Fertőző betegek

járási népegészségügyi intézet, megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 41.§ (4) bekezdés
63/1997.(XII.21.) NM rendelet 8. § (1) bekezdés

X

X

23.

Fokozottan ellenőrzött szerekkel történő gyógyászati célú tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók, az általuk alkalmazott kábítószer-felelős, ill. helyettese személy

Országos Tisztifőorvosi Hivatal, illetve járási népegészségügyi intézet

43/2005. (X.15.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés

X

X

24.

járási népegészségügyi intézet keretén kívül működő (tanácsadó) Családvédelmi Szolgálat

megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerve

232/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés

X

 

25.

Felosztott szakellátási kapacitások (hozzájuk tartozó ellátási területtel együtt)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2006. évi CXXXII. törvény 5/A § (7) bek

X

 

26.

Élelmiszer eredetű megbetegedések

járási népegészségügyi intézet

62/2003. (X.27.) ESzCsM. rendelet 9.§

X

X

27.

Védőoltásban részesített személyek, oltóanyagok

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény 29. § (2) bekezdés
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 16.§ (1) bekezdés

X

X

28.

Meghatározott fertőző betegségben szenvedő személyek 

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény 29. § (2) bekezdés
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 41.§ (4) bekezdés
63/1997.(XII.21.) NM rendelet 8. § (1) bekezdés

X

X

29.

Megelőző gyógyszeres kezelésre kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

X

30.

Szűrővizsgálatra kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

X

31.

Járványügyi megfigyelésre kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

32.

Járványügyi ellenőrzésre kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

33.

Járványügyi zárlatra kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

34.

Járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő tetves személyek

járási népegészségügyi intézet

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 37.§ (6) bekezdés

35.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagot és készítményt előállító telephelye, létesítménye

járási népegészségügyi intézet

10/1987. (VIII.19.) EüM. rendelet 5.§ (1) bekezdés

 

36.

Terhesség megszakítása iránti kérőlap kiállítása, tanácsadás megtörténte

járási népegészségügyi intézet

 32/1992. (XII.23.) NM rendelet 10. § (3) bekezdés

37.

Települési hulladékkezelő, elhelyező és lerakó létesítmények

járási népegészségügyi intézet

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 8.§ (3) belkezdés

 

38.

Az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásától elkülönített nyilvántartás a biobankokról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló intézményekről

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2008. évi XXI. törvény 26. § (6) bekezdése

X

 

39.

A betegszállító gépjárműveknek kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a betegszállító gépjármű típusáról nyilvántartás vezetése 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

19/1998 (VI. 3) NM rendelet 2/A §

X

X